Po celý tento rok nám od vás chodily skvělé podněty a připomínky k připravované příručce Tauril. Chceme vám tímto za ně moc poděkovat! Projekt nabral za tu dobu mnohem jasnější obrysy. V mnohém jste nás pochválili a povzbudili, ale byly tu i věci, které jsme museli poněkud přehodnotit a budou tedy trochu jinak, než jsme původně avizovali. Ale nebojte se, není to zas tak hrozné.

Teď, abychom byli konkrétnější.

Název knihy a světa

Hlavní změna oproti původnímu plánu se bude týkat názvu světa. Vysvětlím blíže. Tauril původně vznikl jako série minimodulů, kterou jsem uveřejňovala postupně na RPG Fóru v letech 2013 až 2014. Tyto moduly měly většinou podobu konkrétních dobrodružství nebo minikampaní z jednotlivých států ležících na vágně popsaném subkontinentu. Subkontinent byl vágní naschvál, protože moduly jsem cílila na to, aby si je lidi naportovali do svých světů, jako například Asterion. Tauril bylo jakési zastřešovací označení, které jsem tomu dala, jen aby tam nějaké označení bylo. Neměla jsem vůbec jasno v tom, jestli Tauril je název pro onen subkontinent, nebo pro celou planetu, na kterém leží, a bylo mi to tehdy v zásadě jedno.

Projekt se nicméně časem zvětšil, nabalili se na něj další lidé a rozhodlo se, že se stane oficiálním světem pro Dračí doupě. Najednou se po mně začala chtít makrogeografie, dopilování okolí těch jednotlivých zemiček, vymezení základních informací o světě.
Dlouho jsem doufala, že otázku slova Tauril nebudu muset řešit. Že to necháme podobně vágní, jako v původních modulech. Že slovo Tauril bude viset v názvu knihy a hned v první kapitole vyzveme čtenáře, ať si sami určí, zdali je Tauril to či ono.

Po nějaké době se ale ukázalo, že toto působí rušivě. Bylo potřeba název kontinentu, planety a univerza oddělit. Jako příklad uvedu oblíbený zahraniční svět Forgotten Realms, základní to svět pro Dungeons and Dragons:
Název fiktivního univerza, neboli "settingu", je v tomto případě "Forgotten Realms".
Planeta, do které je Forgotten Realms posazen, se nazývá "Abeir-Toril".
Subkontinent, na kterém se pak odehrává naprostá většina publikovaných materiálů k Forgotten Realms, se nazývá "Faerûn".

Tak, a teď k tomu, jak to bude u Taurilu. Původní můj záměr, který jste nejspíš vyčetli z předchozích příspěvků na tomto blogu, byl ten, že Tauril bude název pro planetu, případně univerzum.

To se ale ukázalo být problematické z důvodu, že firma Wizards of the Coast, držitel licence k Forgotten Realms, se rozhodla, že nově v rámci revize Forgotten Realms místo "Abeir-Toril" teď ve všech nových příručkách k FR tlačí název planety "Toril". A protože nechci mít návštěvu od právníků Wizards of the Coast, a zároveň nechci být nařčená fanoušky, že z FR kopíruji, rozhodla jsem se udělat změnu v tom, že:

Tauril bude název pro geografickou oblast, ve které se odehrává základní tištěný modul, jehož vydání je naplánované na rok 2016. Tedy bude to subkontinent oddělený velkými horami, nehostinnými pláněmi a oceánem od jiných částí světa. Tauril bude tedy, vztaženo k Forgotten Realms, ekvivalentem Faerûnu, nikoli ekvivalentem Abeir-Torilu.

Planeta, na které Tauril leží, zatím nemá vymyšlené jméno. Dost možná ho ani nedostane, stejně jako planeta, na které se odehrává Hra o trůny, také jméno nemá. Ani planeta, na které se odehrává Zaklínač, nemá jméno.

S tím se váže otázka názvu univerza a názvu knihy. Brzy zde zveřejníme název univerza, jehož je Tauril součástí, a název základního modulu, tedy první tištěné knihy. Název základního modulu bude obsahovat název univerza a slovo Tauril v podnázvu.

Přesný název základního modulu je momentálně to, čím se zaobírám, a až budu definitivně rozhodnutá, dozvíte se o něm tady. Do té doby budu o něm referovat pod pracovním názvem "modul Tauril".

Pravidlové aplikace pro Dračí doupě

Toto je druhé rozhodnutí, které jsme za uplynulé měsíce v autorském a vydavatelském týmu upekli. Původní plán byl takový, že součástí základního modulu bude pravidlová aplikace pro Dračí doupě II. Tento plán vzal postupně za své ze dvou důvodů.

Důvod první: souběžně s tvorbou naší knihy se tvořila i revize pravidel DrD II, tu má na starosti úplně jiný tým než tým modulu Tauril. Předpoklad byl, že revidovaná verze pravidel DrD II již bude touto dobou hotová a modul Tauril vyjde s revidovanými pravidly. Vydání revize se ale posunulo a dosud není hotové. Nechtěli jsme tlačit tým revize pravidel do spěchu kvůli Taurilu a zároveň jsme nechtěli v našem modulu mít pravidla, která mohou projít oficiální revizí a znatelně se změnit jen pár měsíců po vydání modulu Tauril.

Důvod druhý byly vaše reakce. Ukázalo se, že velké procento z vás stále hraje Dračí doupě podle starších verzí pravidel. Dostali jsme spoustu požadavků na různé pravidlové aplikace a kniha bohužel není nafukovací.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli, že základní knižní modul Tauril bude bez pravidlových aplikací. Pravidlové aplikace k DrD II, DrD 1.6 a případně jiným verzím budou ke stažení na webu jako pdf zdarma.

Věříme, že toto povede ke zvýšení kvality pravidlových aplikací. Nebudeme limitováni počtem stran, pravidlové aplikace klidně budou moci mít přes 50 stran každá. Budeme moci aplikace aktualizovat, pokud se změní pravidla. Budeme je moci rozšiřovat za pochodu a reagovat na zpětnou vazbu od vás.

Články na tomto webu

Protože hlavní palčivé věci se snad již podařilo vyřešit, budou se zde články o modulu Tauril objevovat častěji. Rozhodli jsme se, že místo obecných pojednání o tom, co v knize bude a co nebude, budeme uveřejňovat malé střípky, krátké ukázky textu, u kterých zůstane schválně spousta věcí nedovysvětlených, abyste se měli nač těsit.

Datum vydání

Co se týče data vydání modulu Tauril, stále vše směřujeme k přelomu jara a léta 2016. Nechceme to slíbit stoprocentně, ale zatím to vypadá, že by se to mohlo stihnout.

Uzavření ilustrátorského konkursu

Konkurs na ilustrátory modulu Tauril byl uzavřen. Všichni, kdo se do něj přihlásili, dostali emailem vyrozumění o našem rozhodnutí. Děkujeme všem za přihlášky.

To je zatím vše, sledujte tento web pro další informace a pokud jste nedočkaví a něco vás ještě zajímá, zapojte se do diskuse na RPG Fóru nebo napište na tauril@altar.cz .

Za tým Taurilu
Martina Magdová